Специалности

Инженеринг проекти (Специалности)

Инженеринг проектите, или т. нар. проекти по специалности, допълват логически проектантската фаза. Те онагледяват специфичните аспекти от архитектурния и интериорния дизайн, като всеки получава собствена документация под формата на работни чертежи. Ние категоризираме специалностите в зависимост от тяхната основна цел – функционалност, сигурност и комфорт. Цялостната завършеност на обекта зависи от идеалния синхрон на всички инженеринг проекти.

В зависимост от конкретните изисквания, можем да обърнем специално внимание или да изключим някои от тези специалности. Това обаче може да доведе до риск от съществени изменения и последващи “мръсни” процеси – дори и след предаване на обекта.

Функционалност: Електрическа инсталация, домашна мрежа, безжично покритие

Контактите никога не са достатъчно!

Затова и заедно с вас планираме къде и колко точно контакти да поставим, както и къде да са изводите за локална мрежа, телевизия, понякога телефон. Решаваме трасетата така, че да се избегне интерференция между силнотоковите и слаботоковите инсталации. За оптимално разположение на рутера/безжичните точки за достъп (wireless access points) и за да се постигне оптимално покритие и скорост, извършваме замерване на Wi-Fi ефира (site survey).

Функционалност: Осветление

Осветлението е интегрална част от облика на всеки интериор. Затова и подробното описание на вида и броя осветителни тела, както и разположението на техните ключове, е изключително важно за крайния резултат – то помага да изчислим очакваната осветеност в различните зони.

Финалния щрих в дизайна на вашия модерен дом добавяме на базата именно на това описание – съчетания от подходящи по тип, мощност и външен вид осветителни тела.

Функционалност: Водоснабдяване и Канализация (ВиК)

Често при изпълнението на интериорен проект се налага разместване на уреди, захранвани от водопроводната система (мивка, пералня, душ…). Спазването на добре подготвен ВиК чертеж спомага за точното позициониране на необходимите нови мебели и фаянс.

Интеграцията на система за пречистване на чешмяната вода се прави отново на този етап. Това е все по-често срещано желание, което има нужда от внимание по време на изготвянето на обновения ВиК проект.

Функционалност: Дизайн на мебели

Елегантните и функционални мебели могат да допринесат за уплътняване на използваемия обем в помещенията без това да се отрази на свободната жилищна или офис площ. За да открием оптималните мебели, обсъждаме с вас нуждите ви за съхранение, работни пространства и такива за почивка, след което ги внедряваме в направените разпределения и цветови схеми.

Сигурност: Системи за сигурност и видеонаблюдение, СОТ

Докато изготвяме работните чертежи за силно- и слаботокови инсталации, в планирането включваме и необходимите алармени системи и трансмитери, обемни и термо датчици, камери и сирени, електронни ключалки, както и свързаността им с Умния дом. По този начин елементите на системата за сигурност стават част от средата, и се гарантира тяхната собствена сигурност и оптимална работоспособност.

Комфорт: Автоматизация на дома (Умен дом, Smart Home)

Ние третираме концепцията за Умен дом като част от цялостното решение за интериорен дизайн. Съобразяваме се с определени технически изисквания по време на изготвянето на проекта, за да облекчим времето и цената на имплементацията на Smart Home системата. Също така, това намалява нужните “мръсни” процеси, които биха възникнали при добавяне на функционалности на вече въведено в експлоатация жилище.

Комфорт: Отопление, вентилация и климатизация (ОВиК)

Правилно оразмерената система за ОВиК е от ключово значение за здравословния и приятен микроклимат в дома. Тя може да бъде част от системата за Умен дом или да се управлява ръчно. Качествената вентилация намалява риска от поява на мухъл и плесен, и то без да води до увеличаване на разходите по климатизация.

За да се избегне наличието на неугледни кабелни канали и висящи захранващи кабели за климатици, е добре да планираме и заложим необходимите тръбни пътища още по време на проекта.

Комфорт: Аспирация

Модерната кухня има нужда от подходяща аспирация. Изборът на уред е само част от решението – не по-малко важно е да се проектира подходящо трасе. По този начин ароматните и наситени с мазнини водни пари ще бъдат изведени качествено извън дома, без прикриването на тръбния път да доведе до намаляване на дебита на аспиратора или увеличаване на шума.

Имате нужда от повече информация относно техническите проекти, специалностите или самата реализация? Или имате идея, която искате да обсъдите със специалисти в сферата?